Ban Lãnh Đạo
04/08/2015 | admin

Hội đồng Quản trị: - Ông Phan Hưng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Trần Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Trung Anh - T [ ... ]


Sơ Đồ Tổ Chức
16/05/2015 | admin
article thumbnail

(*Bộ Phận Đảm Bảo Chất lượng chịu trách nhiệm các quy trình, chứng chỉ ISO, SOPs
**Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lượng chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng s [ ... ]